ATILIM VİDANJÖR

Endüstriyel Atık

Endüstriyel Atık Tanım yapılırsa endüstriyel atıklar, işletmede tüketilen, işlenen maddelerin artık kullanılamaz hale gelmesini ifade eder. Endüstriyel atıklar çok çeşitli olabilir. Makinelerden kalan yağlar, maden atıkları ilk akla gelenlerdendir. Ayrıca metal atıklar da buna örnek gösterilebilir. Bu maddelerin yeniden tesise kazandırılma imkanı olmadığı için alınarak nakledilmesi gerekir. Atılım Vidanjör, bu amaçla hizmet veren kurumsal bir yapıdır. İşletmenizin bünyesinde bulunan atıklar, doğru bir yöntemle gideceği yere nakledilir. Güvenli atık nakliyesi alanında yasal prosedürlere hakim bir işletme anlayışımız vardır.

Endüstriyel Atık

Atılım vidanjör Hizmetleri 25 Yıldır Kusursuz Hizmet !

ATILIM VİDANJÖR

Atık Tehlikesi Nasıl Anlaşılır?

Zararları Bakımından Endüstriyel Atıklar

Doğal alana verilen tahribat endüstriyel atıkların zararları arasındadır. Bu zarar, diğer canlıların hayatına mal olabilir. Kara ve denizde görülen bu tehlike yanında havayolu nedeniyle de sorun yaşanabilir. Kirletilen havada solunum yolu rahatsızlıkları oluşabilmektedir. Yani endüstriyel atıkların başka canlılara ve doğal dengeye zarar vermeden doğru şekilde yok edilmesi gerekmektedir. Bunun için atıkların çıkmasına neden olan firmanın sorumluluğu büyüktür. Konuyla alakalı zaten birtakım kurallar ve yasal işlemler gerçekleştirilmektedir.

  • Atıkları en az seviyeye çekecek biçimde önlem almak
  • Yönetmelik doğrultusunda atık yönetim planını hazırlamak
  • Geçici atık depolama işlemleri için valilik izni almak
  • Uygun ambalaj ve etiketleme ile atıkları bekletmek, uygun kayıtları doğru şekilde yapmak
  • Atık niteliğinin belirlenmesine yönelik gereken harcamaların sağlanması
  • Atık taşınırken uluslararası standartlara uyum sağlanması
  • Taşıma için gereken prosedürleri yerine getirmek vs. gibi birçok sorumluluğu vardır.

Bir atığın tehlikeli olup olmamasını anlamak için kodlar takip edilebilir. Yani atık listesinde yer alan harfler, atık durumuyla ilgili fikir verecektir. A ve M işareti genellikle tehlikeli atık olduğunun göstergesidir. Tehlike seviyeleri de değişken olabilir. Ayrımı yapmak için laboratuvar analizi gerekebilir. Bu da atık yönetim firması ile yapacağınız bir ortak çalışmayla sonlanacaktır. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği size kılavuz olabilir.


ATILIM VİDANJÖR

Endüstriyel Atık Taşıması

Atılım Vidanjör olarak endüstriyel atık taşıma işlemlerinde gerekli yetkinliklere sahip bir ekiple hareket ediyoruz. Taşınacak maddelerin sınıflandırması konusunda önlemler alınmakta ve prosedür gerçekleştirilmektedir. Nakliye ve bertaraf tesisine gönderim aşamalarında bütün olarak en güvenli şekilde süreci tamamlıyoruz. Başvurularınızı yaparken firma olarak ön görüşmede gereken bilgileri size aktarıyoruz. Endüstriyel atıkların ciddiyetinin farkındayız ve diğer atıklardan daha özel bir işlem olması gerektiğinin bilincindeyiz. Düşük maliyetle en iyi sonucu alabilmeniz için doğaya zarar vermeden sonuç sunmayı amaçlamaktayız. Çevre korunmasına destek veren uygulamalarımız firmanızın da prosedürüyle bütünlük kazanacaktır.

0532 178 9460